Credința noastră

Biblia (Sfânta Scriptură) este Cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală şi singura noastră normă în viaţa de credință. (2 Timotei 3:16)

Dumnezeu există în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (1 Ioan 5:7) Domnul Isus Hristos este Singurul Fiu al lui Dumnezeu, conceput prin Duhul Sfânt şi născut din Fecioara Maria.

El a fost răstignit, îngropat și a înviat din morți; S-a înălțat la ceruri și astăzi stă la dreapta Tatălui ca Mijlocitor.

Harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos. (Ioan 3:16)

Mântuirea este condiționată de credință, pocăinţă şi naștere din nou. (2 Petru 3:9; Evrei 11:6; Ioan 3:3-5)

Botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. (Matei 28:20)

Instituirea Cinei Domnului este pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morții Domnului Isus Hristos. (1 Corinteni 11:23-29)

Făgăduința botezului cu Duhul Sfânt este pentru toți credincioșii (Fapte 2:4,39). Atât nașterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt. (Galateni 5:22-23)

Biserica lui Dumnezeu este fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu. (1 Timotei 3:15)

 

Revenirea Domnului Isus Hristos va alea loc pentru Biserica Lui ca un eveniment secret (Matei 24:36). Credincioșii (cei adormiți în Domnul și cei în viață) vor fi răpiți la cer și vor fi pentru totdeauna cu Domnul! (1 Tesaloniceni 4:13-18)